Vad är trikinos?


Trikinos är namnet på den sjukdom man får av att äta trikininfekterat kött som inte upphettats ordentligt vid tillagning. Det är främst i kött från vildsvin, tamsvin, häst och björn som smittan kan finnas. Sjukdomen smittar inte mellan människor och inkubationstiden är mellan 8-15 dagar.

 

Trikinos är dock inte vanligt förekommande i Sverige. I de fall som registrerats de senaste åren har de insjuknade smittats i utlandet och smittan är också relativt sällsynt hos svenska vilda djur. Bland tamdjuren är den nästan obefintlig (ett fall av infekterad tamgris har registrerats sedan 1994).

 

Symtomen innefattar inledningsvis diarré då larverna befinner sig i tarmen. Allteftersom de fortsätter sin vandring i kroppen för att slutligen gräva in sig i muskelvävnad, uppstår andra symtom, såsom allergiska besvär, vätskeansamlingar runt ögonen och blödningar i bindehinnan. Ihållande feber och svåra muskelsmärtor kan också vara tecken på trikinos. Sjukdomen kan även påverka både hjärta och nervsystem. Vissa fall kan vara milda och i stort sett symtomfria medan andra har dödliga förlopp.

 

Det är möjligt att behandla trikinos om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium. Man kan då använda albendazol eller mebendazol, läkemedel vilka normalt används mot maskinfektioner. Därefter behandlas främst symtomen, bland annat med antiinflammatoriska medel eller kortison mot de allergiska reaktioner som uppstår under maskarnas vandring.

 

Eftersom trikinos är så pass ovanligt i Sverige, är den svår att diagnostisera, då man ofta inte misstänker just denna sjukdom i första hand. Vid symtomfria förlopp är chanserna till återhämtning mycket goda, medan risk för bestående men finns i de fall där hjärt- och nervkomplikationer uppstår. Endast en liten del av sjukdomsfallen är dödliga. I allmänhet självläker infektionen efter mellan två till tre veckor. I allvarligare fall kan den pågå upp till tre månader.