Vad säger lagen om trikinprov?


Enligt lagen om trikinprov ska tester utföras på allt kött från tamsvin, vildsvin, häst och björn som ska säljas för konsumtion. Det är inte nödvändigt att testa kött som endast är ämnat för egen konsumtion, men man rekommenderar i allmänhet att detta görs då det är ett relativt billigt sätt att undvika smitta.

Ny lagstiftning gällande trikinkontroller kom 2006, som en implementering av EU-Kommissionens förordning 275/2005, kapitel 1. När det gäller kött som ska säljas för konsumtion, måste dessa kontroller enligt lagen om trikinprov nu utföras endast av ackrediterade laboratorier eller av laboratorier godkända av Livsmedelsverket. Icke-ackrediterade laboratorier eller veterinärer kan fortfarande utföra sådana trikinanalyser, men då får det testade köttet varken säljas eller ges bort. Det får inte heller serveras till familjemedlemmar. De ackrediterade laboratorierna kontrolleras årligen och om de då inte klarar att hitta trikiner i proven som skickas ut, fråntas de ackrediteringen.

Anledningen till att lagen om trikinprov förordar att allt kött måste testas är för att förhindra att smittan överförs till människor, där den kan orsaka sjukdomen trikinos som oftast är allvarlig och i vissa fall kan vara dödlig. Infektionsrisken är särskilt hög vid förtäring av charkuterivaror som inte upphettats tillräckligt, till exempel kallrökt korv. Tack vare strikta regler har inget utbrott av denna sjukdom förekommit i Sverige de senaste 50 åren.

Lagen om trikinprov reglerar också provmetoderna som används, då inte alla är lika tillförlitliga. Den trikinoskopiska undersökningen, som använts mycket tidigare, kan inte identifiera trikiner som inte är inkapslade och har därför ersatts. Kött som befinns vara smittat med trikiner behöver inte slängas, men det rekommenderas att man vidtar försiktighetsåtgärder vid tillagningen, som att försäkra sig om att köttet är genomstekt innan det serveras.